logo

VERACITY

NEINVAZÍVNY PRENATÁLNY SKRÍNINGOVÝ TEST NOVEJ GENERÁCIE (NIPT)

Počas tehotenstva voľná fetálna DNA cirkuluje spolu s matkinou DNA v jej krvnom obehu. VERACITY je neinvazívny prenatálny test novej generácie, ktorý presne analyzuje voľnú fetálnu DNA v krvi matky a zisťuje prítomnosť aneuploidií a mikrodelecií u plodu. VERACITY bola validovaná pre jedno a dvojplodové tehotenstvo, ako aj pre tehotenstvá počaté pomocou oplodnenia in vitro (IVF).

Lekár, alebo laboratórium odoberie vzorku periférnej krvi matky a odošle ju do najmodernejších laboratórií na analýzu. V laboratóriu je voľná fetálna DNA izolovaná z krvi matky a analyzovaná pomocou patentovanej technológie novej generácie. Výsledky analýzy – skríningu budú poslané Vášmu lekárovi za niekoľko pracovných dní.

Čo testuje VERACITY?

ANEUPLOÍDIE CHROMOZÓMOV

Downov syndróm (Trizómia chromozómu 21)

Edwardsov syndróm (Trizómia chromozómu 18)

Patauov syndróm ( Trizómia chromozómu 13)

ANEUPLOÍDIE POHLAVNÝCH CHROMOZÓMOV

Turnerov syndróm (Monozómia X)

Trizómia X chromozómu (XXX)

Klinefelterov syndróm (XXY)

Jacobsov syndróm - syndróm „supermuža“ (XYY)

XXYY syndróm

MIKRODELÉCIE

DiGeorgeov syndróm (22q11.2)

Syndróm delécie 1p36

Smith-Magenis syndróm (17p11.2)

Wolf-Hirschhorn syndróm (4p16.3)

Mám záujem o VERACITY test. Ako mám postupovať?

Test je možné podstúpiť od 12. týždňa tehotenstva
Informujte sa u svojho lekára o možnosti absolvovať VERACITY
Vzorky budú analyzované v laboratóriu
Výsledky testu budú odoslané Vášmu lekárovi do 4 – 7 pracovných dní
Za účelom prispôsobenia obsahu a reklám, analýzy návštevnosti a poskytovania funkcií sociálnych médií využívame súbory cookies.